Utilmed

Przedmiotem działalności firmy UTILMED jest odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów, pochodzących z działalności diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej i weterynaryjnej z placówek zlokalizowanych na terenie całego województwa kujawsko - pomorskiego i nie tylko.

Odpady są transportowane z miejsca ich wytwarzania bezpośrednio do miejsca unieszkodliwiania (Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy).

  • szpitale
  • przychodnie
  • gabinety lekarskie
  • gabinety weterynaryjne
  • laboratoria
  • apteki
  • studia tatuażu
  • salony kosmetyczne
  • zakłady pogrzebowe